Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email του Συλλόγου pspenteoria@gmail.com, ή στα παρακάτω τηλέφωνα και email των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σας.

Όνομα Επώνυμο Τηλέφωνο          email
Μάρκος ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ 6972.003.303  mpapapolitis@gmail.com
Γεώργιος

………………

ΚΟΥΤΡΑΣ

Τηλ. Ιατρείου

6972.000.307

2265.400.049

  g.s.koutras@gmail.com
Αικατερίνη ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ 6976.406.011
Μαρία ΚΟΡΝΕΖΟΥ 6973.339.493 mariakornezou@hotmail.com
Δρόσος ΒΕΛΙΑΣ 6973.406.990  drosos.velias@gmail.com
Κωνσταντίνος

.………………

ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ 

Τηλ. Οικίας

6974.325.724

22650.65.478

 kgerosideris@gmail.com
Ελένη ΚΩΣΤΑΚΟΥ 6979.008.629  eleni.kostakou@hotmail.com