Τηλέφωνο και Fax της Τοπικής Κοινότητας Πεντεορίων    2 2 6 5 0 . 6 5 4 8 8 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ v.1