Όνομα

Επώνυμο

Τηλέφωνο

email

 

Δρόσος ΒΕΛΙΑΣ 6973.406990  drosos.velias@gmail.com Πρόεδρος
Αθανάσιος ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ 6932.718092 

22650.65478

   
Ευθύμιος ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ 6972.378110    
         
Τηλέφωνο και Fax της Κοινότητας

2 2 6 5 0 . 6 5 4 8 8