ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

          Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης της Κοινότητάς μας περιόδου 1/6/2010 – 31/12/2010 και μπορείτε να προσέρχεστε στα γραφεία του Δήμου στο Γαλαξίδι για την εξόφλησή τους κατά τις ώρες (08:30 – 13:30), ή την παρασκευή 30/09/2011 και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στο κατάστημα της Κοινότητάς μας, όπου θα βρίσκεται αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου για το σκοπό αυτό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 30/09/2011

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΖΗΜΙΑΣ  ΣΤΟΝ  ΕΛ.Γ.Α 

          Σας γνωρίζουμε, πως όσοι υπέβαλαν δικαιολογητικά για καλλιέργειες που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 14/9/2011, απαιτείται επιπρόσθετα και ο Α.Φ.Μ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αναγγελία της ζημιάς στον Οργανισμό  Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

          Για την άμεση εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Ελένη ΚΩΣΤAKOY, στο τηλ. 6979.008.629