Νοσοκομείο Γενικό Άμφισσας 22650 / 22053 – 28400  
Επείγοντα 22650 / 22222  
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας «ΕΚΑΒ» 22650 / 28071  
Αιμοδοσία 22650 / 29605  
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 22650 / 72176 – 23957  
Κέντρο Υγείας Ιτέας 22650 / 32246 – 32224  
Ιατρείο Γαλαξιδίου 22650 / 41312  
     
Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας 22650 / 79400 – 28100  
Άμεση Δράση 100  
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας 22650 / 79435 – 79433  
Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας 22650 / 79422 – 79420  
Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας 22650 / 79431 – 79427  
Τμήμα Μεταγωγών Άμφισσας 22650 /79443 – 79442  
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας 22650 / 33333 – 33634  
Τμήμα Τροχαίας Ιτέας 22650 / 34444  
Αστυνομικός Σταθμός Γαλαξιδίου 22650 / 41222  
Αστυνομικό Τμήμα Δελφών 22650 / 82222 – 82220  
Αστυνομικό Τμήμα Λιδορικίου 22660 / 22100  
Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς 22650 / 91222  
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου 26340 / 51222  
     
Πυροσβεστική Άμφισσας 22650 / 28199 – 28333  
Πυροσβεστική Ιτέας 22650 / 34199 – 35121  
Λιμεναρχείο Ιτέας 22650 / 34888  
Υπολιμεναρχείο Γαλαξιδίου 22650 / 41390  
   
Δ.Ο.Υ.  Άμφισσας  
Προϊστάμενος 22650 /23920  
Τμήμα εσόδων 22650 /23489  
Τμήμα Εξόδων 22650 / 28229  
Τμήμα Κεφαλαίου 22650 / 28822  
Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος 22650 / 28413  
Τμήμα Φ.Π.Α. 22650 / 23419  
     
Δασαρχείο Άμφισσας    
Δασάρχης 22650 / 28539  
Προσωπικό 22650 / 28264 – 79092  
Γραφείο Θήρας 22650 / 2265022650  
Δασονομείο Ιτέας 22650 / 32430  
     
Τελωνείο Ιτέας 22650 / 33308  
     
Υποθηκοφυλακείο Γαλαξιδίου 22650 / 42373  
     
ΚΤΕΟ 22650 / 79110 – 72220  
     
Μουσείο Δελφών 22650 / 82313 – 82312  
Μουσείο Γαλαξιδίου 22650 / 41558  
Αρχαιολογική Συλλογή Άμφισσας 22650 / 23344  
     

ΒΛΑΒΕΣ

   
Ο.Τ.Ε. 121  
ΔΕΗ Άμφισσας 22650 / 28407  
Ύδρευσης 22650 / 28353