Νοσοκομείο Γενικό Άμφισσας 22650 / 22053 – 28400
Επείγοντα 22650 / 22222
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας «ΕΚΑΒ» 22650 / 28071
Αιμοδοσία 22650 / 29605
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 22650 / 72176 – 23957
Κέντρο Υγείας Ιτέας 22650 / 32246 – 32224
Ιατρείο Γαλαξιδίου 22650 / 41312
   
Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας 22650 / 79400 – 28100
Άμεση Δράση 100
Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας 22650 / 79435 – 79433
Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας 22650 / 79422 – 79420
Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας 22650 / 79431 – 79427
Τμήμα Μεταγωγών Άμφισσας 22650 /79443 – 79442
Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας 22650 / 33333 – 33634
Τμήμα Τροχαίας Ιτέας 22650 / 34444
Αστυνομικός Σταθμός Γαλαξιδίου 22650 / 41222
Αστυνομικό Τμήμα Δελφών 22650 / 82222 – 82220
Αστυνομικό Τμήμα Λιδορικίου 22660 / 22100
Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς 22650 / 91222
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου 26340 / 51222
   
Πυροσβεστική Άμφισσας 22650 / 28199 – 28333
Πυροσβεστική Ιτέας 22650 / 34199 – 35121
Λιμεναρχείο Ιτέας 22650 / 34888
Υπολιμεναρχείο Γαλαξιδίου 22650 / 41390
   
Δ.Ο.Υ.  Άμφισσας  
Προϊστάμενος 22650 /23920
Τμήμα εσόδων 22650 /23489
Τμήμα Εξόδων 22650 / 28229
Τμήμα Κεφαλαίου 22650 / 28822
Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος 22650 / 28413
Τμήμα Φ.Π.Α. 22650 / 23419
   
Δασαρχείο Άμφισσας  
Δασάρχης 22650 / 28539
Προσωπικό 22650 / 28264 – 79092
Γραφείο Θήρας 22650 / 2265022650
Δασονομείο Ιτέας 22650 / 32430
   
Τελωνείο Ιτέας 22650 / 33308
   
Υποθηκοφυλακείο Γαλαξιδίου 22650 / 42373
   
ΚΤΕΟ 22650 / 79110 – 72220
   
Μουσείο Δελφών 22650 / 82313 – 82312
Μουσείο Γαλαξιδίου 22650 / 41558
Αρχαιολογική Συλλογή Άμφισσας 22650 / 23344
   

ΒΛΑΒΕΣ

 
Ο.Τ.Ε. 121
ΔΕΗ Άμφισσας 22650 / 28407
Ύδρευσης 22650 / 28353