Όνομα

Επώνυμο

Τηλέφωνο

Πρόεδρος Μάρκος ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ 6972.00.33.03
Αντιπρόεδρος Γεώργιος ΚΟΥΤΡΑΣ 6972.00.03.07
Γεν.  Γραμματέας Αικατερίνη ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ 6976.406.011
Ταμίας Μαρία ΚΟΡΝΕΖΟΥ 6973.339.493
Μέλος Δρόσος ΒΕΛΙΑΣ 6973.406.990
Μέλος Κωνσταντίνος ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ 6974.325.724
Μέλος Ελένη ΚΩΣΤΑΚΟΥ 6979.00.86.29