Επιστολή για υπολειτουργία ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου

Επιστολή πολιτών Γαλαξιδίου                                  Γαλαξίδι 21 Οκτωβρίου 2015                                                                      Σχετικά με την υπολειτουργία του ΒΙΟΚΑ  Γαλαξιδίου                  Προς το  Δήμο  Δελφών                                                                                                   –   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Μαρία Ανδρεοπούλου                                                                Κοιν.  –   Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών                                                                              –   Δήμαρχο Δήμου Δελφών                                                                                                     –   Αντιδήμαρχο κ. […]